Streaming

Broadcast schedule

Stream live at:
https://wftda.tv/live/lobstah-roll-2019/

Saturday
10am Houston v. Naptown
12pm Boston v. Sacramento
2pm Dublin v. Houston
*5pm Naptown v. Sacramento
*7pm Boston v. Dublin

* Open to the Public
Sunday
10am Boston v. Naptown
12pm Dublin v. Sacramento
2pm Boston v. Houston
4pm Dublin v. Naptown
6pm Houston v. Sacramento